Nyckelkund

Nyckelkund innebär att för en fast veckokostnad få egen nyckel till Sakcenter och således tillgång till förrådet dygnet runt alla dagar i veckan.
Ni kan då använda all tillgänglig rekvisita, utan att det tillkommer några extra avgifter.

 • Tillgång till unik rekvisita
 • Tillgång till utfyllnadsrekvisita vilket spar tid, och ni kan ta med er fler alternativ att ha tillgång till på plats
 • Förmånligare priser
 • Enklare budgetering
 • Smidigare hantering/packning
 • Slipper lägga tid på att åka runt på flera ställen
 • Sparar tid vid avrustning att göra sig av med saker mm. bara att lämna tillbaka.
 • Tillgång till ett extra mötes/lunchrum
 • Minskat behov av handkassa
 • Snabbare avrustning
 • Minskade resor bättre ur miljösynpunkt

Ex. Ni har behov av rekvisita under en period av 6 veckor. Då tecknas ett 6 veckorsavtal och ni har en kostnad av 4 x 8 000 kr + 2 x 4 500 kr= 41 000 kr.

Ett annat exempel på hur man kan göra. Uppdelat veckoavtal. Avtal för 1 vecka, uppehåll i 2 veckor, sen ett nytt avtal på 2 veckor.
Istället för att teckna ett 5 veckorsavtal. Pris för 5 efterföljande veckor: 36 500 kr. Med uppdelat avtal: 1 x 10 000 kr +2 x 9 000 kr= 28 000 kr.
På så sätt sparar kunden 8 500 kr.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill ha hjälp att utforma ett avtal enligt era specifika önskemål.